Dane do faktury:

Uniwersytet Szczeciński

al. Papieża Jana Pawła II 22a
70-453 Szczecin
NIP: 851-020-80-05

___

Faktury (oryginały) należy przedłożyć w siedzibie Strefy Kultury Studenckiej, ul. Szwoleżerów 18A

Każda przedłożona faktura powinna na odwrocie posiadać podpis osoby składającej dokumenty oraz następujący opis:

Kwota wydatkowana na (opis realizowanego zadania, np. wyjazd na konferencję, zrealizowanie warsztatów, zakup … itp.)

Proszę o zwrot kwoty na nr konta (imię i nazwisko, numer konta)