Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami dla najczęściej zadawanych pytań.

1. Ile osób jest potrzebnych, aby założyć Koło Naukowe?

5 studentów. Jeżeli Koło Naukowe ma się składać tylko z doktorantów, wówczas wystarczą 3 osoby.

2. Czy opiekunem naukowym KN musi być pracownik US?

Tak. Może to być magister, doktor lub profesor zatrudniony na US.

3. Czy Koło Naukowe może złożyć więcej niż 1 wniosek do „Komisji” o dofinansowanie?

Tak, jednak warto zaznaczyć, który z wniosków jest priorytetowy.

4. Czy można złożyć wniosek po 31 stycznia danego roku kalendarzowego?

Tak, jednak z reguły taki wniosek nie jest rozpatrywany.

5. Gdzie składa się wnioski o dofinasowanie, sprawozdanie, plan pracy, faktury…etc?

Strefa Kultury Studenckiej, ul. Szwoleżerów 18 A, 71-062 Szczecin, pokój 1

6. Kto może działać w Strefie Kultury Studenckiej?

Każdy student/absolwent US.

7. Czy studenci/absolwenci innych uczelni Szczecina mogą działać w SKS?

Tak, jeżeli wchodzą w skład grupy, w której działają studenci/absolwenci US.

8. Jak mogę się skontaktować z SKS?

e-mail: sks@usz.edu.pl lub tel. 91 444 2614