KIM JESTEŚMY?

Strefa Kultury Studenckiej (SKS) z siedzibą przy ul. Szwoleżerów 18a w Szczecinie jest jednostką obsługującą i skupiającą wszystkie organizacje studenckie funkcjonujące na Uniwersytecie Szczecińskim.

W obszarze działań przypisanych wcześniej Działowi Spraw Studenckich US SKS realizuje obsługę i rozliczanie budżetu samorządu studenckiego i doktorantów

1. Prowadzenie rejestru, rozliczeń, sprawozdawczości i dokumentacji (teczek) kół naukowych, zgodnie z regulaminem oraz z umowami, którymi związany jest US;
2. Organizowanie posiedzeń komisji koordynacyjnej ds. kół naukowych;
3. Współpracę z samorządem studenckim US w zakresie prowadzenia wspólnych projektów w ramach działań komisji kultury URSS.

W ramach kontynuacji dotychczasowych działań Akademickiego Centrum Kultury SKS prowadzi:

1. Organizacyjną i techniczną obsługę teatrów oraz grup artystycznych w ramach zajęć odbywających się na sali teatralno-kinowej SKS
2. Wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych na rzecz działalności kulturalnej i społecznej studentów.
3. Promocję wydarzeń kulturalnych.
4. Animację i realizacja nowych wydarzeń kulturalnych.

Począwszy od 1 października 2016 r. SKS podejmie współpracę z klubem studenckim „Pralnia”, dzięki czemu otrzyma do dyspozycji trzy pomieszczenia: kameralne, undergroundowe oraz klubowe, od poniedziałku do czwartku z pełną obsługą. Umożliwi to organizacje zróżnicowanych działań, wśród których w roku akademickim 2018/2019 znajdą się między innymi:

1. Spotkania z pisarzami – współpraca z pracownikami Wydziału Filologicznego US.
2. Warsztaty: tańca towarzyskiego, gry na gitarze,
3. Warsztaty fotograficzne,
4. Wieczorki poetyckie,
5. Wydawanie ogólnouczelnianego czasopisma studenckiego – wspólnie z dr Agnieszką Szlachtą oraz studentami dziennikarstwa WF US.
6. Prowadzenie Studenckiego Klubu Turystycznego we współpracy z kołami naukowymi turystyki.
7. Prowadzenie praktyk studenckich z animacji kultury, inicjowanie działań twórczych i ich promocja.

W dyspozycji SKS jest profesjonalna sala teatralno-kinowa (170-200 miejsc siedzących) z zapleczem technicznym (sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy).