• Energia nowoczesnych miast w Szczecinie

  Energia nowoczesnych miast w Szczecinie

  W dniach 23-24 lutego odbyła się w Szczecinie IV edycja międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej „Energia nowoczesnych miast”, którą zorganizowało Centrum Zarządzania w Energetyce Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Partnerem merytorycznym wydarzenia był Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Logistyki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Fundacja Pomeranian Interculture Network i Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Konferencja zgromadziła grono naukowców z 25 wiodących ośrodków naukowych, przedstawicieli centralnej administracji publicznej i samorządów oraz menadżerów przedsiębiorstw sektora energetycznego.

  Podczas dwóch dni poruszono kwestie dotyczące technologii blockchain wykorzystywanej w nowoczesnych systemach zarządzania przedsiębiorstwem i logistyce. Ponadto, debata merytoryczna miała na celu przybliżenie uwarunkowań prawnych w zakresie podniesienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Następnie dyskutowano nad nowoczesną mobilnością, niskoemisyjnymi rozwiązaniami transportu w inteligentnych miastach przyszłości oraz nowoczesną logistyką miejską. Podsumowaniem całego wydarzenia była debata dotycząca zarządzania infrastrukturą kryzysową w polskich metropoliach.

  Tradycją tego wydarzenia jest uroczysta kolacja, poprzedzona koncertem wybitnych artystów polskich scen. W tym roku swój talent zaprezentował Artysta warszawskich teatrów muzycznych Artur Chamski, a całość wydarzenia jak zawsze perfekcyjnie poprowadził Conrado Moreno.

  Szczecińska konferencja jest największym wydarzeniem tego typu w skali kraju. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, Prezydenta Miasta Szczecin oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Inicjatorami całego wydarzania oraz przewodniczącymi Rady Naukowej byli dr hab. Radosław Miśkiewicz, prof. US z Katedry Logistyki US oraz Kierownik Katedry Logistyki US, dyrektor Centrum Zarządzania w Energetyce US dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US.

  Zwieńczeniem wydarzenia będzie wydanie monografii naukowej, zawierającej zagadnienia wpisujące się w tematykę konferencji. Warto zaznaczyć, że współpraca przedstawicieli środowiska naukowego z przedsiębiorstwami sektora energetycznego inicjuje wiele przedsięwzięć o charakterze badawczym, rozwojowym i innowacyjnym, co skutkuje obopólną korzyścią.

  Już dziś organizatorzy zapraszają na kolejną V edycję tej niezwykle istotnej i prestiżowej konferencji!

  Leave a reply →

Photostream