• FESTIWAL GARAŻE 30-31.08.2019

  FESTIWAL GARAŻE 30-31.08.2019

  Festiwal „Garaże” jest wydarzeniem promującym młodych wykonawców muzycznych, ukazującym najwartościowsze zjawiska i trendy w polskiej kulturze muzycznej. Idea samego festiwalu oprócz roli popularyzatorskiej i kreowaniu nowych oryginalnych środków ekspresji artystycznej uzdolnionych debiutantów ma dotrzeć i łączyć swym przekazem szerokie oraz zróżnicowane wiekowo grono odbiorców. W ramach festiwalu zostanie przeprowadzony ogólnopolski przegląd zespołów ukazujący możliwie pełne spektrum wartościowych zjawisk i trendów w polskiej kulturze muzycznej.

  Do czynnego udziału w przeglądzie zapraszamy zespoły muzyczne oraz artystów w przedziale wiekowym 18-35 lat.

  W I etapie wyłonionych zostanie do 10 artystów, wybranych w wyniku ankiety przeprowadzonej na profilu społecznościowym Facebook*.
  * organizator zastrzega sobie prawo do przyznania 2 „dzikich kart” zespołom wskazanym przez sponsorów/partnerów Festiwalu;
  * do udziału w Festiwalu „Garaże” zostanie również zaproszony zespół/zespoły, które otrzymały „dziką kartę” w roku ubiegłym podczas II etapu Festiwalu.

  II etapem będzie przegląd zespołów w ramach Festiwalu „Garaże”, podczas którego wyłonieni w I etapie laureaci zagrają na jednej scenie wspólnie z docenionymi już artystami.
  Zwycięzcy którzy zgodnie z głosowaniem kapituły wygrają Festiwal otrzymają odpowiednio nagrody finansowe w wysokości: 3.000 zł – I miejsce, 2.000 zł – II miejsce i 1.000 zł – III miejsce.( możliwość wyróżnienia „ dziką kartą”, która będzie przyznana na rok 2020.

  Organizator w ramach festiwalu zapewnia uczestnikom zakwaterowanie, zwrot kosztów transportu ( do 500 zł/ zespół) oraz wyżywienie. Festiwal jest wyjątkową i niepowtarzalną okazją dla twórców młodego pokolenia aby zaistnieć na dużej scenie muzycznej.

  *Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca*

  Szczegóły na :

  http://festiwalgaraze.com 

  https://www.facebook.com/events/1180124305479393/

   

  Leave a reply →

Photostream