• Świąteczne warsztaty filologiczne – sprawozdanie

  Świąteczne warsztaty filologiczne – sprawozdanie

  Sprawozdanie ze świątecznych warsztatów filologicznych zorganizowanych przez Koło Naukowe Slawistów US i Koło naukowe hispanistów Puerta del Sol
  Świąteczne warsztaty filologiczne odbyły się 16 grudnia 2022 roku w sali konferencyjnej budynku Biblioteki Międzywydziałowej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, al. Piastów 40B w godzinach od 16.00-19.00. Warsztaty przygotowane zostały przez studentów dwóch kół naukowych: Koła Naukowego Slawistów, pod opieką prof. dr hab. Ewy Komorowskiej i Koła Naukowego Hispanistów Puerta del Sol, pod opieką dr Barbary Kosik-Szwejkowskiej.


  Honorowymi gośćmi warsztatów byli: dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US – prorektor ds. organizacji i rozwoju, dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US – dziekan Wydziału Humanistycznego, dr Aleksandra Kamińska – prodziekan ds. studenckich Wydziału Humanistycznego, dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US – dyrektor Instytutu Językoznawstwa, dr Dorota Dziadosz – wicedyrektor Instytutu Językoznawstwa, mgr Urszula Ganakowska – Dyrektor Biblioteki Głównej US, mgr Grażyna Hajduk – kierownik Działu Finansowego US oraz mgr Maria Motyka – zastępca kierownika Biuro Rektora US. Ponadto do spotkania dołączyli licznie pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Humanistycznego oraz administracji uczelni m.in. dr hab. Sylwester Jaworski, prof. US, dr hab. Beata Kędzia-Klebeko, prof. US, dr Joanna Witkowska, dr Anna Porchawka, dr Monika Skorasińska, mgr inż. Monika Pach-Sadowska i inni. W miarę trwania spotkania dołączali do niego licznie studenci-filolodzy wraz ze swoimi nauczycielami akademickimi.

  Warsztaty otworzyły organizatorki spotkania prof. dr hab. Ewa Komorowska i dr Barbara Kosik-Szwejkowska, które powitały przybyłych gości na czele z Panią Rektor Kingą Flagą-Gieruszyńską oraz wszystkich studentów.
  Spotkanie prowadziła Alicja Duklanowska – studentka II roku filologii hiszpańskiej i Kacper Dąbrowski – student III roku filologii hiszpańskiej, studia I stopnia. Warsztaty podzielone zostały tematycznie na trzy części. Pierwszą z nich była sesja naukowa na temat: Tradycje i obyczaje świąteczne w krajach słowiańskich i hiszpańskojęzycznych. Sesję rozpoczęła Kateryna Virych – studentka filologii słowiańskiej z dodatkowym językiem obcym – która przedstawiła prezentację na temat: Tradycje świąteczne na Ukrainie. Następnie wystąpiły Alicja Duklanowska i Aleksandra Kowalczyk – studentki filologii hiszpańskiej, studiów I stopnia – z prezentacją na temat: Tradycje i obyczaje świąteczne w Hiszpanii. Kolejną prezentację przedstawiła Natalia Mostova – studentka I roku studiów II stopnia przekład polsko-rosyjski – na temat tradycji wigilijnych w Gruzji. Na zakończenie sesji z prezentacjami wystąpiła dr Anna Porchawka, która przekazała informacje o tym, jak wyglądają święta w krajach niemieckojęzycznych.


  Drugą część warsztatów stanowiły występy artystyczne studentów-filologów. Wystąpili w niej: Aleksander Knysz, Kateryna Virych – studenci III roku studiów I stopnia filologii rosyjskiej z dodatkowym językiem obcym oraz Aleksandra Kowalczyk – studentka I roku filologii hiszpańskiej, studiów I stopnia. Studenci śpiewali w językach słowiańskich i hiszpańskim. Część artystyczna zakończyła się tańcem uczestników spotkania w rytmie hiszpańskim, który poprowadził student Aleksander Knysz.
  Kolejną – już trzecią część warsztatów – stanowiła degustacja potraw wigilijnych, przygotowanych przez studentów-filologów. Nie zabrakło wigilijnego barszczu z uszkami, kapusty z grochem, pasztecików z grzybkami, tradycyjnej ukraińskiej kutii z orzechami i rodzynkami, sałatek i słodkości wigilijnych: kołacza z serem, makowca czy różnokolorowych pierniczków.
  Świąteczne warsztaty filologiczne przebiegały w ciepłej świątecznej atmosferze wzajemnej życzliwości i radości, którą podkreślała jeszcze świąteczna dekoracja: choinka z bombkami, girlandy, błyszczące lampki i zapachowe świece.


  Było to niezapomniane spotkanie i już z radością czekamy na kolejne wydarzenia naukowo-organizacyjne, które nasze koła zaplanowały na 2023 rok.

  Oliwia Bator – Prezes Koła Naukowego Slawistów US, studentka I roku studiów II stopnia przekład polsko-rosyjski
  Kacper Dąbrowski – Prezes Koła Naukowego Hispanistów Puerta Del Sol, student III roku studiów I stopnia filologia hiszpańska

  Leave a reply →

Photostream